Jugendhaus Gemeng Betzder a.s.b.l.

Organisation
Jugendhaus Gemeng Betzder a.s.b.l.
20, route de Luxembourg
6910 Roodt-Syre
Luxembourg

Type:
gestionnaire de maisons de jeunes
Statut:
ASBL
Champ d’action :
communal
Personne de contact:
Fernande Klares-Goergen
T.
+352 26 78 70 47
east
Locaux & chalets:
Veronique
Wirtor
Responsable

News

29.März 2013 13-18 Auer Kloteren am Cube zu Tréier Partizipatioun 10 eur Waasser an Uebst as offreiert vum Jugendhaus ->Unmellung!!      
Mellt ierch esou schnell wei meiglech am Jugendhaus un fir dei Aktivitéiten .    Fir bei den Aktivitéiten deelzehuelen, musst der Ierch am Jugendhaus unmëllen an eng Fiche d‘ Inscriptioun oofgin (fir Mannerjähreg) Fir all weider Informatiounen : Jugendhaus Betzder 20, route de Luxembourg L-6910...
All Samsdeg Fussball an der Haal 16-18 Auer
- Soccerhaal - 12.Februar 2013 15-21 Auer Partizipatioun as 10 eur pro Persoun, Waasser an Uebst kritt der offréiert vum Jugendhaus Uschléissend gin mer an den BURGER KING Unmellung bis den 9.Februar Platzen sin gezielt...
1
2
3
4
5

v.1.1